ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թողնել կարծիք Թեմա Հեղինակ Պատասխաններ Բացվել է
Ժողովրդագրության բաժին 2 30-03-2009 17:20:49
Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ծառայությունների մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանագերի շրջանակներում պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրվող սուբսիդիաների հիմքում դրվող ծախսերը տարբերակելու կարգը հաստատելու և ՀՀ Կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 31-ի թիվ 1308 որոշումնուժը կորցրած ճանաչելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ (1492)
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչ. 0 30-03-2009 14:54:48
Ժողովրդագրական ռազմավարության մշակման ԱԽ 5 18-03-2009 16:23:39
Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ 0 06-08-2008 17:40:42
Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ 0 06-08-2008 17:32:46
<<  <  7  8  9  10  11