ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թողնել կարծիք Թեմա Հեղինակ Պատասխաններ Բացվել է
"Խնամատար ծնող (ծնողներ) դառնալու ցանկություն ունեցող անձանց հաշվառելու, երեխային խնամատար ընտանիք խնամքի և դաստիարակության հանձնելու, հոգեզավակի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու կարգը, ինչպես նաև խնամատար ծնողի (ծնողների) կենսապայմանների և խնամատար ծնող (ծնողներ) դառնալու համապատասխանության վերաբերյալ ակտի ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ (864)
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-09-2015 16:27:25
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-09-2015 16:24:50
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 10-09-2015 16:23:20
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 11-08-2015 18:50:30
Ժողովրդագրության բաժին 0 22-07-2015 10:02:48
Ժողովրդագրության բաժին 0 22-07-2015 10:01:16
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 17-11-2014 16:38:50
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 17-11-2014 16:37:44
''''Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի ''Հայաստանի Հանրապետությունում երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013–2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2013–2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1745-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին'' N 1694-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին'' ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ (608)
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 07-08-2014 15:55:48
Ընտանիքի, կանանց և երեխաների վարչ. 0 17-07-2014 17:44:31
<<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >  >>