ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` "Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական քաղաքականության ռազմավարությունը և դրա իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ Կառավարության որոշման նախագիծ
 kar.voroshum.doc Demography strategy.doc mijocarumneri cank.xls texekanqner.doc ampopatert.doc
Հեղինակ Հաղորդագրություն