ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` "Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2010թ. պետական ծրագրին և դրա իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին" ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ
 Havelvac 1 ,.doc mijocarumneri cank tarekan.xls texekanqner.doc
Հեղինակ Հաղորդագրություն