ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` <<Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ամենամյա պետական ծրագրի մոնիթորինգի իրականացման կարգը հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության որոշման նախագիծ
 Voroshmannax.doc ampopatert.doc
Հեղինակ Հաղորդագրություն