ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիայի ազգային զեկույց
 Zekuyc.doc
Հեղինակ Հաղորդագրություն