ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` Ընդդեմ գենդերային բռնության ազգային ծրագիրը, ընդդեմ գենդերային բռնության 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և ընդդեմ գենդերային բռնության 2011 թվականի միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ
 ???????????????????? ?????????????????? ????????????.doc
Հեղինակ Հաղորդագրություն