ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` Գենդերային քաղաքականության 2011-2015 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և գենդերային քաղաքականության 2011 թվականի միջոցառումների տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ
 ???????????????????? ?????????????????????????????? ???????????? .doc
Հեղինակ Հաղորդագրություն