ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` ՀՀ կառավարության "2013 թվականի պետական նպաստների չափերը սահմանելու մասին" որոշման նախագիծ
 pn_chap_2013.doc
Հեղինակ Հաղորդագրություն