ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` <<Հայաստանի Հանրապետությունում բազմազավակ ընտանիքների աջակցության պետական ծրագիրը և ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
 bazmazavak.doc mijocarumnerbazmazavak.xls
Հեղինակ Հաղորդագրություն