ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` Պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
 PN-orenq_13_AH.doc
Հեղինակ Հաղորդագրություն