ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` <Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ
 orenq.docx
Հեղինակ Հաղորդագրություն