ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Թեմա` §Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության մանկատների շրջանավարտներին ծրագիրը հաստատելու մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ
 Petakan ajakcutyun_draft.docx
Հեղինակ Հաղորդագրություն